Amedia - Radnja u Francuskoj popravlja A500/A1200

Amedia Computer France - Votre revendeur informatique

Takodje nudi i Amiga NG opremu, FPGA klonove i sl. Salje za Srbiju i ima pristojne cene
za AmigaNG hobi svet proizvodnje u ekstremnom malim serijama.
Amedia Computer France - Votre revendeur informatique