Apache Open Office 3.4

Sa mailing liste:


Overnight (UTC) we hit the 1 million download mark for Apache OpenOffice
3.4. Congratulations to the AOO project team, and thanks to all the
users who downloaded this release over the past week, and especially
to those who took the time to write and offer suggestions or report
bugs.

You can read more about our strong first week, including more
statistics and press excerpts, in this short article:

http://www.openoffice.org/news/aoo34-1M.html

If you have not yet installed Apache OpenOffice 3.4 you can get it
here:

http://download.openoffice.org

Regards,

-Rob

Jel postoji neka krucijalna razlika između ovog Apache Open Office -a, i onog starog OOffice-a ?

Da li nam uopšte treba OOffice pored LibreOffice -a ?

Stvar navike ništa drugo…

Upravo tako. Stvar navike. Ja koristim Open Office i na Debian-u i na onom jadnom, bednom, nikakvom, sugavom…windows-u.

OpenOffice je malo zaostao zbog pretumbavanja SUN/Oracle/Apache, dok se Libre u međuvremenu prilično razvio, i ima bolju kompatibilnost sa M$ formatima.
Ukoliko neko koristi samo OD formate, u suštini nema nikakve razlike, ali onima koji su primorani da stalno prebacuju OD–M$ formate, pre bih preporučio LibreOffice

Tačno. Međutim, odt formate sad vidi i MS Office 2007 SP3.

^
Lepo od njih (M$) :slight_smile:
Što se tiče MSOfisa, taj ne viđam uopšte, pa nisam u toku šta se dešava kod njih…kod mene (u mojoj firmi) se koristi isključivo OOfis.

Generalno gledano, na svim računarima koje imam(o) i to sa legalnim instalacijama, od wintenda ostadoše…samo nalepnice :wink:

Ne koristim ni ja MSOffice. A podatak iz moje prethodne poruke sam saznao tako što sam nekim ljudima instalirao onaj jadni windows i na njemu pomenuti MS Office 2007 SP3. Na flešu sam imao neke tekstualne fajlove koje je MS Office bez problema otvorio, iako su bili u odt formatu. Svaki MS Office posle 2007 SP3 vidi odt formate.

…onda dođe gospodja iz druge frime da kuca zapisnik o isporučenoj robi, sedne za komp Dragan joj uključi OO a ona pita “a gde vam je ovde gumica” !? :smiley: Da da da žena briše slova sa “gumicom” umesto sa backspace :connie_6:

Apači “su nam uputili dimne signale” da se može skinuti sa njihove stranice Open Office 4
Evo “šta kažu dimni signali” u vezi (n)ovog izdanja https://cwiki.apache…0 Release Notes
Preuzimanje odavde http://www.openoffic…load/other.html
:connie_oldman_cleanglasses:

Izbrisao sam Libreoffice i za promenu instalirao AO :wink:

Pokušao sam i ja , ali jok. Šta bi moglo da bude?

Setting up openoffice-ure (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core01 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core02 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core03 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core04 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core05 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core06 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-core07 (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-draw (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-base (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-calc (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-draw (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-help (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-impress (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-math (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-res (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-en-us-writer (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-gnome-integration (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-graphicfilter (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-images (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-impress (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-javafilter (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-math (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-ogltrans (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-onlineupdate (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-ooofonts (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-ooolinguistic (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-pyuno (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-writer (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-xsltfilter (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-base (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-base (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-draw (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-en-us (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-impress (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-math (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-writer (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-calc (4.0.0-3) ...
Setting up openoffice-brand-calc (4.0.0-3) ...
Processing triggers for menu ...
[email protected]:~/Downloads/en-US/DEBS >

za desktop-integraciju

sudo dpkg -i *.deb [sudo] password for joca: (Reading database ... 228771 files and directories currently installed.) Unpacking openoffice-debian-menus (from openoffice4.0-debian-menus_4.0-9702_all.deb) ... dpkg: error processing openoffice4.0-debian-menus_4.0-9702_all.deb (--install): trying to overwrite '/usr/bin/soffice', which is also in package libreoffice-common 1:4.0.4~rc2-0ubuntu1~raring1.1 /usr/bin/gtk-update-icon-cache gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully. /usr/bin/gtk-update-icon-cache gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully. Processing triggers for menu ... Processing triggers for hicolor-icon-theme ... Processing triggers for gnome-icon-theme ... Processing triggers for shared-mime-info ... Unknown media type in type 'all/all' Unknown media type in type 'all/allfiles' Unknown media type in type 'uri/mms' Unknown media type in type 'uri/mmst' Unknown media type in type 'uri/mmsu' Unknown media type in type 'uri/pnm' Unknown media type in type 'uri/rtspt' Unknown media type in type 'uri/rtspu' Processing triggers for desktop-file-utils ... Errors were encountered while processing: openoffice4.0-debian-menus_4.0-9702_all.deb

Verzija Jave

~ java -version
java version "1.7.0_25"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.3.10) (7u25-2.3.10-1ubuntu0.13.04.2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.7-b01, mixed mode)

verzija Jave

@Jo

trying to overwrite '/usr/bin/soffice', which is also in package libreoffice-common 1:4.0.4~rc2-0ubuntu1~raring1.1

Ili deinstaliraj libreoffice prvo ili ako nećeš deinstal pregazi ga sa --force-overwrite ili batali taj openoffice4.0-debian-menus paket ako može :).

A i mogli bi baš i drugačije da nazovu link ;).

Hvala drug !
Godine čine svoje, koji previd, Ovu liniju nisam uopšte registrovao.