Coverflow Alt+Tab proširenje

Preuzmite proširenje ovde, a zatim ga raspakujte i fasciklu iskopirajte u ~/.loacal/share/cinnamon/extensions:

cp -r [email protected] ~.local/share/cinnamon/extensions

Nakon toga aktivirajte proširenje u Cinnamon Settings i restartujte Cinnamon:

alt+f2, pa kucajte

r

i ENTER…

http://www.dodaj.rs/t/2c/92/I00CQ1V/screenshot.jpg

Ovo proširenje aktivirate kombinacijom tastera alt+tab

Koristim tu ekstenziju od kad se pojavila :wink:

He he, ja slabo ulazim u Cinnamon, a juče sam je video, pa kao da napišem za one koji ne znaju …