Desktop ikonice

Namestim ikonice da mi stoje kako 'oću (npr. Trash u donjem desnom uglu, Muzika i Filmovi u gornjem desnom itd.), ali kad god butujem sistem, sve mi podene u gornji levi ugao.
Kapiram da je to jer sam metio u startap:

xrandr -s "1600x900"

Jel’ mogu nekako da mu kažem da mi ostavi ikonice na mestu, ili da podesim rezoluciju na drugačiji način da bi ostale 'de treba?