Dodavanje korisnika u grupe

Naša wiki dokumentacija:

http://wiki.mint-srbija.com/index.php?title=Dodavanje_korisnika_u_grupe