FFmpeg 2.2.4 Multimedia Framework Released – Installation Guide and Usage – Part 1

http://www.tecmint.com/install-ffmpeg-in-linux/

Kažu da novi ffmpeg ima dosta unapređenja kada se instalira na serveru. Videću posle odmora kada se vratim da ažuriram najnoviju verziju na ovom serveru.