Finnix

LiveCD za sistem administratore

Trenutno najnovija verzija 108 je izašla juče:

http://blog.finnix.org/2013/05/09/finnix-108-released/

http://www.finnix.org/

@dvajedan

Rescue mode našeg vps-a je upravo ovaj alat…odličan je :slight_smile:

Yep. ono što je meni interesantnije je to da autor ovog livecda radi od nedavno kao sysadmin u Kanonikalu, ali i dalje koristi Debianče kao osnovu :playboy: .

http://blog.finnix.org/2012/01/22/working-at-canonical-and-how-it-relates-to-finnix/

@dvajedan
Dobro… objasnio je lepo šta je šta…poslodavca ne moraš da voliš, ali živeti se od nečega mora :slight_smile:

Finnix 109

http://blog.finnix.org/2013/11/14/finnix-109-released/

Finnix 111
http://blog.finnix.org/2015/06/04/finnix-111-released/