gufw kresuje

pozdrav dobri ljudi ;)!
naime naisao sam na nov problem gufw mi kresuje cim mu ukljucim loging i listenin report:

[CODE][[email protected]][~]$ sudo gufw

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed
/usr/share/gufw/gufw/view/guiGufw.py:52: Warning: g_object_set_property: assertion ‘G_IS_VALUE (value)’ failed
Gtk.main()
/usr/share/gufw/gufw/view/guiGufw.py:52: Warning: g_value_unset: assertion ‘G_IS_VALUE (value)’ failed
Gtk.main()

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_value: assertion ‘iter_is_valid (iter, list_store)’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_list_store_get_path: assertion ‘iter->stamp == priv->stamp’ failed

(gufw.py:12600): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_path_to_string: assertion ‘path != NULL’ failed
Segmentation fault
[[email protected]][~]$
[/CODE]

Proveri da li je ufw uopšte aktivan…

sudo ufw status
Ako te obavesti da nije aktivan (Status: inactive), prvo moraš da ga aktiviraš:

sudo ufw enable

Nakon aktiviranja, proveri opet status, i posle toga trebalo bi sve da radi kako treba…

dragane nije do toga startovan je ufw, problem nastane kada u gufw odem na edit>preferences> i cekiran listenin report i on se tada samo ugasi ako pocne da izbacuje report ali se desi i da ga ne prikaze nikako i tada radi neko vreme…