Home Bank Console - вођење кућних финансија

Ево другари један мој пројекат, више намењен за оне који уче Python. Реч је о програму за управљање кућним финансијама, као што и име каже. Још нису неке опције доступне, али ово је бета тако да ће временом и оне доћи. Циљ програма је једноставност и прегледност.

Линк до пројекта: GitHub - kostakupresak/home-bank-console: Home Bank is console-based program which offer easy financial managmet, developed using python

Ево нове верзије која је додала могућност мењања језика и уређивања извршене трансакције.
Линк: Release Beta 2 · kostakupresak/home-bank-console · GitHub