Java zadaci

Postovani,imam probleme sa sledecim zadacima,bio bih vam zahvalan u koliko znate neki da mi iskucate kod.Unapred hvala!

1.Napisati statičku metodu slučajanBrojInterval koja kao parametre prima dva cela broja a i b.
Metoda treba da vrati slučajan broj od a do b, pri čemu slučajan broj treba da bude strogo veći od a i strogo manji od b.
Metoda treba da bude deo klase RandomUtility u okviru paketa.
2.Napisati statičku metodu slučajnaRečenica koja kao parametar prima ceo broj n.
Metoda treba da vrati slučajnu rečenicu koja se sastoji od n reči koje su razdvojene prazninom. Prvo slovo svake reči treba da bude veliko, a ostala mala. Dužina svake reči mora da bude veća ili jednaka 4 i manja ili jednaka 8, dakle i dužina reči je slučajna vrednost u ovom opsegu. Metoda treba da bude deo klase RandomUtility
3.Napisati statičku metodu slučajanElement2DNiza koja kao parametar prima dvodimenzionalni niz celih brojeva matrica. Metoda treba da vrati slučajni element dvodimenzionalnog niza matrica.
Metoda treba da bude deo klase RandomUtility.Pre poziva metode, potrebno je koristeći dve for petlje konstruisati dvodimenzionalni niz se sastoji od 10 redova i 10 kolona.pri čemu su elementi ovog dvodimenzionalnog niza brojevi od 1 do 100.

Znaš kako, mislim da ništa neće pomoći da ti kucam kodove. Izgubiću vreme, a učiniću ti medveđu uslugu. Jel znaš šta su statičke metode?

Dakle napraviš klasu RandomUtility i metneš te metode.

https://lmddgtfy.net/?q=random+number+java
https://lmddgtfy.net/?q=random%20string%20java

Citao sam dosta o tome,ali prosto ne mogu da uradim zadatke te,a imam rok jo 7 dana.

Šta znači ne možeš? Jesi pokušao? Jel imaš ideju šta treba da radiš? Jel imaš neki kod, makar i neispravan?

Ne možeš tako da dođeš i kažeš “Kuku, lele, ništa ne znam, Klode, uradi mi zadatke!”. Ideja ovog podforuma je da nešto naučiš, a ne da ti drugi rade domaći :))

Klod potpuno u pravo, nemojte očekivati da će Vam neko ovde raditi vaše domaće zadatke “od nule”. Dakle makar se malo potrudite da ih sami uradite ili pokažite volju da hoćete da naučite time što ste negde zapeli ili Vam nije najjasnije kako se neki određen deo u intervenciji radi.

Ovo se ne odnosi na nikoga posebno, već generalno za sve postojeće i buduće članove koji dolaze sa takvim stavom “hitno treba neko da mi uradi domaći zadatak”!

Znam da tako daluje,ali ja sam 2 dana guglao citao glava me je zabolela,ali ne mogu da uradim.Evo mojih kodova:
1.public class RandomUtility {
public static int slučajanBrojSegment(int a, int b){
Random rand = new Random();
return a + rand.nextInt(b - a );
}
}// ali tako je veci ili jednak a,a treba strogo veci od A.
2.public class RandomUtility {
public static String slučajnaReč(int n){
Random rand = new Random();
String rezultat = “”;
char velikoSlovo = (char) (‘A’ + rand.nextInt(26));
rezultat = rezultat + velikoSlovo;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
char maloSlovo = (char) (‘a’ + rand.nextInt(26));
rezultat = rezultat + maloSlovo;
}
return rezultat;
}
}//znam da uradim samo to za slova.
3.stvarno ne znam kako

Ne bih da se previše mešam, ali zar je dozvoljeno korišćenje dijakritika u javi?

@Master

Mislim da je poenta da sve to bude jedna klasa RandomUtility. Ne znam što ih izdeli :))

Elem, to je već nešto. Za prvi može

[FONT=‘courier new’]return a + 1 + rand.nextInt(b-a-1);[/FONT]

Za drugi ne znam što si se zbunio, uradio si teži deo, mada meni prijavljuje greške, pa sam ga malo modifikovao da bi kompajlirao. Jel tebi to kompajlira?
Dakle, kada si ga već spakovao kao slučajnu reč (okej je izdvojiti, ako misliš da je tako čitljivije), možeš da prosto napraviš drugu metodu koja vrti tu prvu i nadovezuje reči.

[FONT=‘courier new’]public class RandomUtility {

public static String slučajnaReč(int n){
  Random rand = new Random();
      
  String rezultat = "";
  char velikoSlovo = (char) ('A' + rand.nextInt(26));
  rezultat = rezultat + velikoSlovo;
  
  char maloSlovo;
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    maloSlovo = (char) ('a' + rand.nextInt(26));
    rezultat = rezultat + maloSlovo;
  }
  
  return rezultat;
}

public static String slučajnaRečenica(int n) {
  Random rand = new Random();
  String rezultat = "";
  
  for (int i=0; i

@klod Hvala ti,takav mi je program imam javu 1 godinu,a c++ tek sad smo krenuli,a mnogo je laksi trebali smo prvo to,ali sta cu.Slabo znam taj dvodimenzionalni,znam obican.

Nije C++ lakši od jave, daleko od toga. Mada, možda je za početnike nešto bolji od jave, jer je skoro nadskup C-a, pa možeš da kreneš od tih jasnijih stvari, java komplikuje i gde treba i gde ne treba :))

Šta da ti kažem, nauči kako rade višedimenzionalni nizovi, nije tako teško i možeš da nađeš na internetu. U javi su nizovi nešto malo drukčiji nego u C-u i C+±u, ali razlika je sitna :slight_smile:

Jel zna neko kako fukcionise hashcode>