Jedan interesantan Broswer za razne sisteme pa i za Linux

https://browser.taokaizen.com

Ne znam šta će još jedan fork chrome/ta. Watefox koji je firefox sa skinutom
špijunažom i telemetrijom, no ja to sve blokiram sa squidom.

1 Like