Kako ukloniti steam klijent sa taskbara?

Kod Debian sistema Mint, Ubuntu i drugih kada ugasite steam on i dalje ostaje na taskbaru.
Evo kako ga ukloniti da vam stoji samo kao ikonica u notifikaciji:

  1. Otvote Terminal i kucajte:
echo 'STEAM_FRAME_FORCE_CLOSE DEFAULT=1' >> ~/.pam_environment
  1. Ugasite steam klijent, izlogujete se
  2. Pokrenite ponovo steam

Sad bi trebalo da ga više nema u taskbaru već samo u notifikaciji.

To Sretene care!

Ovo me je oduvek izluđivalo. Konačno rešenje u dva koraka.

I mene iskreno. Ovo je mnogo praktičnije. :slight_smile: