Kako uspavati monitor iz komandne linije

Naime, ne radi se ovde o fizičkom isključivanju monitora (na dugme), već pre o stavljanju monitora u sleep mode ili stand by stanje.

Prvo je potrebno proveriti da li je DPMS (Display Power Management Signaling) uključen. To ćete uraditi komandom:

xset -q

Ukoliko je uključen videćete sledeći izlaz:

[attachimg=1]

Ako nije, onda ga treba uključiti komandom:

xset +dpms

Stand by / Sleep mode:

xset dpms force off

Ovo stanje monitora prekidate pritiskom na bilo koji taster ili pomeranjem miša. Komanda za prekidanje ovog stanja (može da bude korisna ukoliko neko zna da napiše skriptu čije će izvršenje isključiti monitor u određeno vreme, a onda ga uključiti u drugo određeno vreme) je:

xset dpms force on

Ja sam prvo pomislio a kako da uključim posle monitor!? :23:

Koriguj onda naslov da ne buni ljude kao mene hehehehe, mada vrlo korisna stvar neki put.

Vlado, ne čitaš pažljivo :23:
Prva rešenica objašnjava sve, ali da, možda je bolje da promenim naslov :23: