Kompajliranje tar fajlova

Evo jednog podrobnijeg uputstva za kompajliranje softvera iz izvornog koda: Kompajliranje tarball’s