Live cd i nova instalacija brišu postojeći swap, problem?!

U poslednje vrjeme mi se dešava da pri pokretanju live cd, bilo koji distro ili pri instalaciji nekog sistema i svakim njegovim novim pokretanjem postojeći swap postaje neprepoznatljiv.

[email protected]:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for ninjawhite:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes

Уређај Бут	 Почетак		 Крај	 Блокова Id Систем
/dev/sda1 *	 2048 51202047 25600000 83 Linux
/dev/sda2	 51202048 970629119 459713536 83 Linux
/dev/sda3	 970629120 976773119	 3072000 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes

Уређај Бут	 Почетак		 Крај	 Блокова Id Систем
/dev/sdb1 *	 2048 556376063 278187008 83 Linux
/dev/sdb2	 556379145 620607014 32113935 83 Linux

Na prvom disku se nalazi Ubuntu 12.04 sa odvojenom home partijicom i swap prostorom.
Na drugom je sdb1, skladište i sdb2 prostor na kome instaliram nove sisteme
i na trećem, ovde nije izlistan, eksternom hard disku imam instaliran Mint Maya koji kad se pokrene ne pravi isti problem ali ako je uključen pri instalaciji ili pokretanju live cd i njegov swap postaje neupotrebljiv.
U gpartedu bude obilježen kao “unknown” a

fdisk -l

ga uredno prikazuje.

Stavi swap particiju izmedju root i home particije, nemoj na kraju. Neka redosled bude root - swap - home, i tako za svaki sistem koji naknadno instaliras.

Iako u globalu nikada ne koristim ovaj način, nosi sa sobom dosta negativnih posledica, probao sam. Smanjio sam sistemsku partijicu i napravio swap. Naravno, izmjenio fstab i sistem je pri svakom bootvanju uredno čita. Live cd i ponovo ista stvar.
Problem je u tome što se ovo sve nije dešavalo ranije. Uvjek sam koristio jedan te isti swap koliko god sistema imao instaliranih i na bilo kom disku. U globalu bi jedan trebao biti dovoljan za sve instalirane sisteme. Jedino Slack i njegovo obavezno pravljenje swapa bi značilo formatiranje već postojećeg i prilagođavanje ostalih sistema na novi UUID.