Mali python 3 skript za Thunar

Pokreće Gtk3 meni pomoću koga mogu da se izvršavaju komande ili programi nad fajlovima koji se prosleđuju iz Thunar-a.
Pretpostavljam da će pojedine varijacije ovog skripta biti i više nego korisne.
Sa malim izmenama u kodu mogu da se naprave vrlo korisni meniji, ne samo za Thunar već i za pokretanje aplikacija, skriptova web pregledača…
Čudi me da se niko nije do sada setio da napravi ovako nešto. :wink:
Zapravo bila je to ideja ToZ-a iz Xfce-a. Video je moj drugi skript za Thunar koji pokreće prozor u kome grupiše ikone pomoću kojih mogu da se pokrenu Thunar Custom Actions i pitao me da li može da se napravi meni. Pre je bilo nekog plugina koji je dodavao podmenije ali on se ne održava već dosta i više se ne builduje.

[CODE]# Thunar custom actions launcher for the audio files

Milos Pavlovic 2015 [email protected]

Save this file to /usr/local/bin/zoose.py

Setting thunar custom action:

Name: Audio options

Description : Manipulate Audio Files

Command: python3 /usr/local/bin/zoose.py “%F”

File Pattern: *

Appearance: Directories, Audio files

This program is free software; you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the GNU General Public License as published by

the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with this program; if not, write to the Free Software

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301, USA.

zoose_icons=[
[“name”,“icon”,“command”],
[“Audacious”,“audacious”,‘audacious’],
[“Enqueue in Audacious”,“audacious”,‘audacious -e’],
[“Clementine”,“clementine”,‘clementine -l’],
[“Enqueue in Clementine”,“clementine”,‘clementine -a’],
[“SMPlayer”,“smplayer”,‘smplayer’],
[“Enqueue in SMPlayer”,“smplayer”,‘smplayer -add-to-playlist’],
[“VLC”,“vlc”,‘vlc’],
[“Qmmp”,“qmmp”,‘qmmp’],
[“Enqueue in Qmmp”,“qmmp”,‘qmmp -e’],
[“Convert”,“soundconverter”,’/usr/bin/soundconverter’],
[“Bulk Rename (Thunar)”,“file-manager”,’/usr/bin/thunar --bulk-rename’],
]

import os
import sys
import string
import subprocess
import shlex
from gi.repository import Gtk as Gtk
from gi.repository.GdkPixbuf import Pixbuf

Which

def which(program):
def is_exe(fpath):
return os.path.isfile(fpath) and os.access(fpath, os.X_OK)

  fpath, fname = os.path.split(program)
  if fpath:
    if is_exe(program):
      return program
  else:
    for path in os.environ["PATH"].split(os.pathsep):
      path = path.strip('"')
      exe_file = os.path.join(path, program)
      if is_exe(exe_file):
        return exe_file
  return None

class Menu:

def destroy(self, widget, data=None):
  # zoose mode
  Gtk.main_quit()

def action(self, widget, event, x, data=None):
  if len(sys.argv) > 1 and x != '':
    comm=" {0}".format(str(sys.argv[1]))
    command="{0}{1}". format(x, comm)
    subprocess.Popen(shlex.split(command), stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
  else:
    print("No file(s) passed. Exiting.")
  Gtk.main_quit()

def __init__(self):
  self.menu = Gtk.Menu()
  self.menu.connect("hide", self.destroy)
  it=Gtk.IconTheme.get_default()
  j=0
  first=True
  for line in zoose_icons:
    if first:
      first=False
      continue 
    try:
      if '/' in line[1]:
       pixbuf=pixbuf_new_from_file(line[1])
      else:
       pixbuf=it.load_icon(line[1],24,0)
    except:
      pixbuf=it.load_icon('gtk-stop',24,0)
    namen=(line[0])
    execc=line[2]

    chk = execc.split(' ')[0]
    if chk == "gksudo":
        chk = execc.split(' ')[1]
    elif chk == "gksu":
        chk = execc.split(' ')[1]
    elif chk == "kdesu":
        chk = execc.split(' ')[1]

    x=execc
    checking = which(chk)
    if checking != None:
      box = Gtk.Box()
      box.set_spacing(10)
      img = Gtk.Image()
      img.set_from_pixbuf(pixbuf)
      label = Gtk.Label(namen)
      box.add(img)
      box.add(label)
      menuitem = Gtk.MenuItem()
      menuitem.add(box)
      menuitem.connect("button-press-event", self.action, x)
      self.menu.append(menuitem)
      j +=1
  height = j*30
  self.menu.set_size_request(180, height) # Workaround for height
  self.menu.popup(None, None, None, None, 0, Gtk.get_current_event_time())
  self.menu.show_all()
  print(height)
def main(self):
  # Cliche init
  Gtk.main()

I swear zoose this better work

if name == “main”:

 app = Menu()
 app.main()[/CODE]

@Misko_2083
Ne znam da li ja grešim, ili je ovo normalno/predviđeno ponašanje:
Desni klik ne otvara odmah context menu sa opcijama iz skripte, nego samo globalno “Zoose” (prva slika)…tek kad kliknem na Zoose custom akciju, dobijam dodatni context menu(druga slika)?

Screenshot - 12132015 - 12:58:09 AM.png Screenshot - 12132015 - 12:58:48 AM.png

Ovo je predviđeno ponašanje. Praktično se meni otvara klikom na Custom Akciju. U Thunar-u ne postoji opcija da se otvori kao podmeni. Thunar je pisan u C-u i koristi Gtk2+ a python3 scripta otvara Gtk3+ meni. Meni nije deo Thunara već je Thunar pokreće preko Custom Akcije. Da bi ovo radilo kao normali context meni sa podmenijima Thunar bi morao da ima opciju da aktivira skript kada se pokazivač miša duže zadrži na toj opciji. Ili to ili da meni bude deo Thunara. :slight_smile:

Ok, hvala na detaljnom objašnjenju :slight_smile: