Metadata dodatak za nautilus

[font=Arial]U pitanju je ekstenzija koja nautilusu dodaje nove opcije kad je uključena opcija list view. [/font]
[font=Arial]Ekstenzija prikazuje metadatu za PDF, EXIF i audio fajlove, samo kad je uključen list view.[/font]
[font=Arial]Ovo ne radi ukoliko vam je nautilus stariji od verzije 3.4[/font]

[font=Arial]Ova ekstenzija podržava prikazivanje sledećih informacija:[/font][list]
[]mp3, WAV, FLAC: izvođač, pesma, album, naziv, bitrejt pesme, datum, žanr, dužinu trajanja i sempl.
[
]EXIF: datum, veličinu slike, korišćeni softver i fleš
[*]PDF: naziv, autor
[/list]
[font=Arial]Da bi dodali ovu korisnu ekstenziju dodaćemo sledeći PPA[/font]

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8 sudo apt-get update sudo apt-get install nautilus-columns

Zatim je potrebno da restartujemo nautilus

nautilus -q

[font=Arial]Posle instalacije, u Nautilusu pod [/font]Edit > Preferences[font=Arial] i pod “List Columns”, treba štiklirati audio, EXIF i PDF metadatu koju želite da vam se prikazuje.[/font]
[font=Arial]Ove infiormacije se prikazuju samo kad je uključen prikaz u koloni. [/font]