Novi forum - Vlasničke aplikacije

Otvorili smo novi potforum Vlasničke aplikacije za koji smatramo da treba da postoji, jer u svetu postoji zaista odličnih aplikativnih rešenja koje su potpuno besplatne ali nisu otvorenog koda.

Isto tako ljudi će moći da pogledaju koji su to programi koje koriste na računaru potpuno otvoreni a koji to zapravo nisu.

Mint Srbija Team.