podešavanje /etc/apt/sources.list za čitanje *.iso fajla

kako mogu podesiti /etc/apt/sources.list da bi čitao iso sliku?

debian 7.0.0. wheezy

dodatne iso slike:
debian-7.0.0-i386-DVD-1.iso
debian-7.0.0-i386-DVD-2.iso
debian-7.0.0-i386-DVD-2.iso

Pod uslovom da su te .iso slike kod tebe na računaru, ovo bi trebalo da radi:

http://forums.debian…hp?f=16&t=38874

Hvala na pomoci,
nakon malo muke uspio sam da riješim, a odradio sam sljedeće:

#: mkdir /mnt/deb-dvd/iso0
#: mkdir /mnt/deb-dvd/iso1
#: mkdir /mnt/deb-dvd/iso2
#: mkdir /mnt/deb-dvd/iso3

#: nano /etc/fstab

/home/zeljko/isos/debian-live-7.0.0-i386-lxde-desktop.iso /mnt/deb-dvd/iso0 udf,iso9660 user,loop 0 0
/home/zeljko/isos/debian-7.0.0-i386-DVD-1.iso /mnt/deb-dvd/iso1 udf,iso9660 user,loop 0 0
/home/zeljko/isos/debian-7.0.0-i386-DVD-2.iso /mnt/deb-dvd/iso2 udf,iso9660 user,loop 0 0
/home/zeljko/isos/debian-7.0.0-i386-DVD-3.iso /mnt/deb-dvd/iso3 udf,iso9660 user,loop 0 0

#: nano /etc/apt/sources.list

deb file:/mnt/deb-dvd/iso0/ wheezy main
deb file:/mnt/deb-dvd/iso1/ wheezy main
deb file:/mnt/deb-dvd/iso2/ wheezy main
deb file:/mnt/deb-dvd/iso3/ wheezy main

#: reboot

#: apt-get update

RIJEŠENO