pokerstove problem!

pozdrav!
imam problem sa instalacijom programa pokerstove sa linka: GitHub - andrewprock/pokerstove: poker evaluation and enumeration software po ovom uputstvu:

To build under linux using cmake, create a build directory,
invoke cmake on the programs directory, then build.

git clone [GitHub - andrewprock/pokerstove: poker evaluation and enumeration software](https://github.com/andrewprock/pokerstove.git)
mkdir pokerstove/src/build
cd pokerstove/src/build
cmake ..
make

ali dobijam ovo:

╭─    ~/poke…tove/src/build    0bbd8393 master   ✓  530  0.17  ❯ make [ 6%] Built target gmock [ 16%] Built target gmock_main [ 20%] Built target gtest [ 23%] Built target gtest_main [ 26%] Building CXX object lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/PokerHandEvaluator_Alloc.cpp.o In file included from /usr/include/c++/4.9/cstdint:35:0, from /home/utuk-xul/pokerstove/src/lib/pokerstove/util/lastbit.h:4, from /home/utuk-xul/pokerstove/src/lib/pokerstove/util/combinations.h:11, from /home/utuk-xul/pokerstove/src/lib/pokerstove/peval/UniversalHandEvaluator.h:21, from /home/utuk-xul/pokerstove/src/lib/pokerstove/peval/PokerHandEvaluator_Alloc.cpp:18: /usr/include/c++/4.9/bits/c++0x_warning.h:32:2: error: #error This file requires compiler and library support for the ISO C++ 2011 standard. This support is currently experimental, and must be enabled with the -std=c++11 or -std=gnu++11 compiler options. #error This file requires compiler and library support for the \ ^ lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/build.make:77: recipe for target 'lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/PokerHandEvaluator_Alloc.cpp.o' failed make[2]: *** [lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/PokerHandEvaluator_Alloc.cpp.o] Error 1 CMakeFiles/Makefile2:268: recipe for target 'lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/all' failed make[1]: *** [lib/pokerstove/peval/CMakeFiles/peval.dir/all] Error 2 Makefile:127: recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2

p.s. :takodje imam problem sa mozilom-nikako nece da otvori ovaj forum, mislio sam da je forum down vec dve nedelje dok se nisam setio da probam da otvorim forum iz opere ???

Pogledaj poruke odavde, sve je objašnjeno:
TRIOS - Problemi i sugestije, uopštena tema | Page 64 | FOSS | Free and Opensource Serbia
@pokerstove
Proveriću o čemu se radi…

Sledeći put problem prijavi autoru programa, nije mu dobro uputstvo za build, odnosno cmake flagove nije postavio kako treba u sorsu…duguješ mi pivo :wink:

  1. skini source po uputstvu sa gita (sve radiš kao običan korisnik), ali nemoj odmah da pokrećeš build
  2. otvori u nekom editoru fajl pokerstove/src/CmakeLists.txt, pa dodaj sledeću liniju odmah ispod komentara na vrhu
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11")

Screenshot - 04212017 - 11:24:43 PM.png

  1. na isti način dodaj tu liniju na još 2 mesta, ispod već postojećih flagova

pokerstove/src/lib/pokerstove/penum/CmakeLists.txt
pokerstove/src/lib/pokerstove/util/CmakeLists.txt

CmakeLists.txt je standardni konfiguracioni fajl za Cmake…naravno, sačuvaš izmene u svakom nakon dodavanja potrebnih flagova.
4) dalje pokreni cmake i make po uputstvu sa gita:

cd pokerstove/src/build cmake .. make
Nakon završenog kompajliranja, binarne fajlove/izvršne programe imaš u folderu build/bin
pokrećeš ih iz terminala sa

./ime_programa opcije argumenti 

Screenshot - 04212017 - 11:36:54 PM.png

  1. Viči ovde ako se opet negde zaglaviš :slight_smile:

to je to dragane-dajem ja vise od piva uvek mi pomogns ;), nadam se da cu uspeti nekako da ti se oduzim-steta je sto smo skoro 300km udaljeni…