Pomoć oko tcpdump skripte (nešto kao sniffer)

Ne znam da li ovo treba da stoji u forumu “Programiranje”, ali valjda i pisanje bash skripti tu spada…

Imam dva parčeta hardvera koja povremeno komuniciraju kroz lokalnu mrežu preko UDP portova 30000 ili 30001. Hteo bih da napišem bash skriptu na računaru u istoj toj lokalnoj mreži, koja će me obaveštavati da ova dva gore navedena “razgovaraju”. Zapravo, interesuje me samo da detektujem početak njihovog razgovora, nešto kao:

#!/bin/bash
if tcpdump komada koja detektuje da je otpočela udp sesija
ispiši text npr. “ova dvojica opet pričaju”

Do sada sam uspeo da sniffujem udp komunikaciju, ovako:

$ sudo tcpdump -i eth0 -nS src 10.200.0.108 and udp and portrange 30000-30001

Pomoć?