Pomoć oko Ubuntu Mate 15.10 64

Potrebna pomoć oko problema sa Mate 15.10, koji se sastoji u sledećem. Prilikom logovanja tj ukucavanja šifre, sistem se ne podiže ali je miš aktivan. Nakon restarta sistema, pomoću dugmeta, sistem se pokrene ali nema desktop wallpapera niti ikonica na njemu, samo crna pozadina. Isti se dešava bez obzira. da li je compiz uključen ili marco. Nekada se desi da tastatura nakon odrđenog vremena odbije saradnju. U panelu se pojavljuje ikonica sa znakom pitanja, ali klikom na nju ne daje nikakva obaveštenja.

Kada restartuješ račnar da li si probao pomoću ctrl + alt + T da digneš terminal pa probaj da evenutalno updatuješ sistem možda ti to pomogne.
Compiz ti nije po defaultu uključen osim ako ga nisi sam uključio.
Koliko sam shtavio ti imaš baš probleme sa sistemom. Jel si na laptopu ili na desktopu?
Nešto tu nije kako treba, suviše problema.
Ja koristim Mate od kad se pojavio lično nemam ovaj problem, uvek mi radi savršeno.
Ili je problem sa hardverom ili je sistem u haosu.

[CODE]Hit http://archive.canonical.com wily InRelease
Ign http://dl.google.com stable InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://mirror.t-home.mk wily InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Get:1 http://mirror.t-home.mk wily-updates InRelease [65,9 kB]
Hit http://dl.google.com stable Release.gpg
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://dl.google.com stable Release
Hit http://mirror.t-home.mk wily-backports InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Get:2 http://mirror.t-home.mk wily-security InRelease [65,9 kB]
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://archive.canonical.com wily/partner Sources
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Ign http://linux.dropbox.com wily InRelease
Hit http://archive.canonical.com wily/partner amd64 Packages
Get:3 http://ppa.launchpad.net wily InRelease [15,4 kB]
Hit http://archive.canonical.com wily/partner i386 Packages
Hit http://dl.google.com stable/main amd64 Packages
Hit http://archive.canonical.com wily/partner Translation-en
Hit http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Hit http://dl.google.com stable/main i386 Packages
Hit http://linux.dropbox.com wily Release.gpg
Get:4 http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en [155 B]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en_US
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Hit http://linux.dropbox.com wily Release
Get:5 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main Sources [73,0 kB]
Get:6 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted Sources [3741 B]
Get:7 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe Sources [23,0 kB]
Get:8 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse Sources [3203 B]
Get:9 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main amd64 Packages [206 kB]
Get:10 http://linux.dropbox.com wily/main amd64 Packages [1148 B]
Get:11 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted amd64 Packages [13,3 kB]
Get:12 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe amd64 Packages [94,4 kB]
Get:13 http://linux.dropbox.com wily/main i386 Packages [1148 B]
Get:14 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse amd64 Packages [6253 B]
Get:15 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main i386 Packages [203 kB]
Get:16 http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages [832 B]
Get:17 http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages [832 B]
Get:18 http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en [289 B]
Get:19 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted i386 Packages [13,4 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily Release
Get:20 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe i386 Packages [91,9 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Sources
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:21 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse i386 Packages [6677 B]
Get:22 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main Translation-en [94,9 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:23 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse Translation-en [3156 B]
Get:24 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted Translation-en [3024 B]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:25 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe Translation-en [54,0 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:26 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main Sources [758 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:27 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted Sources [28 B]
Get:28 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe Sources [2257 B]
Get:29 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse Sources [28 B]
Get:30 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main amd64 Packages [620 B]
Get:31 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted amd64 Packages [28 B]
Get:32 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe amd64 Packages [2006 B]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release
Get:33 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse amd64 Packages [28 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:34 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main i386 Packages [620 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:35 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted i386 Packages [28 B]
Get:36 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe i386 Packages [1998 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:37 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse i386 Packages [28 B]
Get:38 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main Translation-en [496 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:39 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse Translation-en [28 B]
Get:40 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted Translation-en [28 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:41 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe Translation-en [1390 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:42 http://mirror.t-home.mk wily-security/main Sources [44,2 kB]
Get:43 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted Sources [2854 B]
Get:44 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe Sources [11,7 kB]
Get:45 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse Sources [2782 B]
Get:46 http://mirror.t-home.mk wily-security/main amd64 Packages [143 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en [155 B]
Get:47 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted amd64 Packages [10,9 kB]
Get:48 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe amd64 Packages [52,1 kB]
Get:49 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse amd64 Packages [6253 B]
Get:50 http://mirror.t-home.mk wily-security/main i386 Packages [139 kB]
Get:51 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted i386 Packages [10,8 kB]
Get:52 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe i386 Packages [52,2 kB]
Ign http://linux.dropbox.com wily/main Translation-en_US
Get:53 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse i386 Packages [6430 B]
Get:54 http://mirror.t-home.mk wily-security/main Translation-en [69,2 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:55 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse Translation-en [2806 B]
Get:56 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted Translation-en [2666 B]
Ign http://linux.dropbox.com wily/main Translation-en
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:57 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe Translation-en [33,7 kB]
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe Translation-en
Err http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
404 Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
404 Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Err http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
404 Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
404 Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Fetched 1635 kB in 8s (203 kB/s)
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/captiva/ppa/ubuntu/dists/wily/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/captiva/ppa/ubuntu/dists/wily/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/numix-icon-theme-dev/utouch/ubuntu/dists/wily/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/numix-icon-theme-dev/utouch/ubuntu/dists/wily/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
[email protected]:~$
[/CODE]
Update ne pomaže pokazuje da ima grešaka prilikom updejta, compiz sam sam uključio, nakon što se problem pojavio, probao sam da ga rešim njegovimn isključivanjem ali kao što rekoh ne pomaže.
Desktop računar je u pitnju. Svi problemi su se pojavili odjednom, možda bi rešenjem jednog rešio ostale. Verovatno da je u piranju compiz. Najviše me brine logovanje, kako da rešim taj problem, tj kako da znam u čemu je problem.

@Shone
Probaj da reinstaliraš ceo sistem…otvori terminal, pa odradi

sudo apt-get update && apt-get install --reinstall ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop

[CODE]Ign http://dl.google.com stable InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://archive.canonical.com wily InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://mirror.t-home.mk wily InRelease
Hit http://dl.google.com stable Release.gpg
Hit http://mirror.t-home.mk wily-updates InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://mirror.t-home.mk wily-backports InRelease
Hit http://dl.google.com stable Release
Hit http://mirror.t-home.mk wily-security InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://archive.canonical.com wily/partner Sources
Hit http://archive.canonical.com wily/partner amd64 Packages
Get:1 http://ppa.launchpad.net wily InRelease [15,4 kB]
Hit http://archive.canonical.com wily/partner i386 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Hit http://archive.canonical.com wily/partner Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Ign http://linux.dropbox.com wily InRelease
Hit http://dl.google.com stable/main amd64 Packages
Get:2 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main Sources [73,0 kB]
Hit http://dl.google.com stable/main i386 Packages
Get:3 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted Sources [3741 B]
Get:4 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe Sources [23,0 kB]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release.gpg
Hit http://linux.dropbox.com wily Release.gpg
Get:5 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse Sources [3203 B]
Get:6 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main amd64 Packages [206 kB]
Get:7 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted amd64 Packages [13,3 kB]
Get:8 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe amd64 Packages [94,4 kB]
Get:9 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse amd64 Packages [6253 B]
Get:10 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main i386 Packages [203 kB]
Get:11 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted i386 Packages [13,4 kB]
Get:12 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe i386 Packages [91,9 kB]
Get:13 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse i386 Packages [6677 B]
Get:14 http://mirror.t-home.mk wily-updates/main Translation-en [94,9 kB]
Get:15 http://mirror.t-home.mk wily-updates/multiverse Translation-en [3156 B]
Hit http://linux.dropbox.com wily Release
Get:16 http://mirror.t-home.mk wily-updates/restricted Translation-en [3024 B]
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en_US
Get:17 http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages [807 B]
Get:18 http://mirror.t-home.mk wily-updates/universe Translation-en [54,0 kB]
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en
Get:19 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main Sources [758 B]
Get:20 http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages [807 B]
Get:21 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted Sources [28 B]
Get:22 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe Sources [2257 B]
Get:23 http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en [289 B]
Get:24 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse Sources [28 B]
Get:25 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main amd64 Packages [620 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily Release
Get:26 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted amd64 Packages [28 B]
Get:27 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe amd64 Packages [2006 B]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release
Get:28 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse amd64 Packages [28 B]
Get:29 http://linux.dropbox.com wily/main amd64 Packages [1148 B]
Get:30 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main i386 Packages [620 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Sources
Get:31 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted i386 Packages [28 B]
Get:32 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe i386 Packages [1998 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:33 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse i386 Packages [28 B]
Get:34 http://mirror.t-home.mk wily-backports/main Translation-en [496 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:35 http://mirror.t-home.mk wily-backports/multiverse Translation-en [28 B]
Get:36 http://mirror.t-home.mk wily-backports/restricted Translation-en [28 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:37 http://mirror.t-home.mk wily-backports/universe Translation-en [1390 B]
Ign http://ppa.launchpad.net wily Release
Get:38 http://linux.dropbox.com wily/main i386 Packages [1148 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:39 http://mirror.t-home.mk wily-security/main Sources [44,2 kB]
Get:40 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted Sources [2854 B]
Get:41 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe Sources [11,7 kB]
Get:42 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse Sources [2782 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:43 http://mirror.t-home.mk wily-security/main amd64 Packages [143 kB]
Get:44 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted amd64 Packages [10,9 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:45 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe amd64 Packages [52,1 kB]
Get:46 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse amd64 Packages [6253 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:47 http://mirror.t-home.mk wily-security/main i386 Packages [139 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:48 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted i386 Packages [10,8 kB]
Get:49 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe i386 Packages [52,2 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Get:50 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse i386 Packages [6430 B]
Get:51 http://mirror.t-home.mk wily-security/main Translation-en [69,2 kB]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Get:52 http://mirror.t-home.mk wily-security/multiverse Translation-en [2806 B]
Get:53 http://mirror.t-home.mk wily-security/restricted Translation-en [2666 B]
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Get:54 http://mirror.t-home.mk wily-security/universe Translation-en [33,7 kB]
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse Sources
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse amd64 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse i386 Packages
Hit http://mirror.t-home.mk wily/main Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/multiverse Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/restricted Translation-en
Hit http://mirror.t-home.mk wily/universe Translation-en
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Ign http://linux.dropbox.com wily/main Translation-en_US
Ign http://linux.dropbox.com wily/main Translation-en
Err http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
404 Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
404 Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Err http://ppa.launchpad.net wily/main amd64 Packages
404 Not Found
Err http://ppa.launchpad.net wily/main i386 Packages
404 Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en_US
Ign http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Fetched 27,7 kB in 6s (4445 B/s)
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/captiva/ppa/ubuntu/dists/wily/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/captiva/ppa/ubuntu/dists/wily/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/numix-icon-theme-dev/utouch/ubuntu/dists/wily/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found

W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/numix-icon-theme-dev/utouch/ubuntu/dists/wily/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
[email protected]:~$
[/CODE]

@Shone
Te greške koje ti prijavljuje apt su nevažne, odnose se na ppa za teme, ikone i ostalu šminku :slight_smile:
Usput, to što si postavio malopre, video sam i u prethodnoj tvojoj poruci…dakle, ako te ne mrzi, probaj da reinstaliraš mate desktop
Ako to ne uspe, onda možeš da probaš da dodaš i klasičan ubuntu desktop, sa unity, da dobiješ bilo kakav upotrebljiv gui, ako želiš da zadržiš taj instaliran tuntu :slight_smile:

sudo apt-get install ubuntu-desktop unity

Posle reinstalacije se nije popravilo ništa, poslednji code je postavljen upravo posle reinstala.