Postgres se nako inicijalizuje preko systemd-a

Elem imam /var/lib/postgres na zfs-u mountovano sve pet.
Ali od skora je pocelo da se pravi data dir u njemu negde, ne znam da
li u shutdown ili boot vreme. Uglavnom u vreme kada je data set umountovan.
U systemctl list-unit-files nema nista vezano za postgres osim jedinog
servisa koji startuje koji bazu drzim disabled.
U zbunu sam sta se i kako desava, pa ako neko zna bio bih zahvalan.

Da li hoces da kazes da ti je “/var/lib/postgres” u stvari mount, tj da ga drzis na drugom disku?
PG se vec dugo verzija unazad po default-u skladisti na putanji oblika “/var/lib/{postgres/pgsql}/{version}/data”. Ja sam ceo taj data folder drzao na eksternom disku bez problema (bez automatskom mount-ovanja, paljenja pg-a, …, volim ja to rucno kada je sve u redu). Ogranicavam se da nisam nad-nadfolder drzao na eksternom disku.
Da li ti je poznato da imas negde automatsko pozivanje pg-ove initdb skripte? Ta skripta je zaduzena za kreiranje data direktorijuma.
Ne znam da li da nam das spisak svih unit-files koje dobijes pa da mozda tako najurimo.

Da to je mount na drugom disku.
Problem je sto systemd negde nekako pozove init skriptu, ne znam odakle. Servis je oboren.

UNIT FILE STATE  
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount static  
-.mount generated  
dev-hugepages.mount static  
dev-mqueue.mount static  
etc-pacman.d-gnupg.mount static  
home.mount generated  
proc-fs-nfsd.mount static  
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount static  
sys-fs-fuse-connections.mount static  
sys-kernel-config.mount static  
sys-kernel-debug.mount static  
tmp.mount generated  
var-lib-machines.mount static  
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount static  
org.cups.cupsd.path enabled  
ostree-finalize-staged.path disabled  
systemd-ask-password-console.path static  
systemd-ask-password-wall.path static  
session-4.scope transient  
accounts-daemon.service disabled  
acpid.service enabled  
adb.service disabled  
adsl.service disabled  
alsa-restore.service static  
alsa-state.service static  
amuled.service disabled  
amuleweb.service disabled  
apcupsd.service enabled  
atftpd.service disabled  
atop.service disabled  
atopacct.service disabled  
atopgpu.service disabled  
auditd.service disabled  
auth-rpcgss-module.service static  
[email protected] enabled  
avahi-daemon.service disabled  
avahi-dnsconfd.service disabled  
blk-availability.service disabled  
bluetooth.service enabled  
boinc-client.service disabled  
bolt.service static  
brltty.service disabled  
[email protected] static  
canberra-system-bootup.service disabled  
canberra-system-shutdown-reboot.service disabled  
canberra-system-shutdown.service disabled  
[email protected] static  
cnf.service static  
colord.service static  
[email protected] static  
console-getty.service disabled  
[email protected] static  
cpupower.service disabled  
create_cache.service disabled  
cronie.service enabled  
cups-browsed.service enabled  
dbus-org.bluez.service enabled  
dbus-org.freedesktop.hostname1.service static  
dbus-org.freedesktop.import1.service static  
dbus-org.freedesktop.locale1.service static  
dbus-org.freedesktop.login1.service static  
dbus-org.freedesktop.machine1.service static  
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled  
dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service enabled  
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled  
dbus-org.freedesktop.portable1.service static  
dbus-org.freedesktop.timedate1.service static  
dbus.service static  
debug-shell.service disabled  
[email protected] disabled  
dhcpcd.service disabled  
[email protected] disabled  
display-manager.service enabled  
dm-event.service static  
dmraid.service disabled  
dnsmasq.service disabled  
[email protected] static  
e2scrub_all.service static  
[email protected] static  
e2scrub_reap.service disabled  
emergency.service static  
fail2ban.service enabled  
fancontrol.service disabled  
flatpak-system-helper.service static  
foldingathome.service disabled  
fstrim.service static  
ftpd.service disabled  
fwupd-offline-update.service static  
fwupd.service static  
gdm.service disabled  
geoclue.service static  
[email protected] enabled  
[email protected] static  
gpm.service disabled  
gpsd.service disabled  
[email protected] static  
grub-boot-indeterminate.service static  
gssproxy.service disabled  
haveged.service disabled  
hddtemp.service disabled  
healthd.service disabled  
[email protected] static  
httpd.service disabled  
imex-zfs-files.service enabled  
initrd-cleanup.service static  
initrd-parse-etc.service static  
initrd-switch-root.service static  
initrd-udevadm-cleanup-db.service static  
ip6tables.service disabled  
iptables.service disabled  
irexec.service disabled  
keyboardctl.service enabled  
kmod-static-nodes.service static  
krb5-kadmind.service disabled  
krb5-kdc.service disabled  
krb5-kpropd.service disabled  
[email protected] static  
ldconfig.service static  
lightdm.service enabled  
lircd-setup.service disabled  
lircd-uinput.service disabled  
lircd.service disabled  
lircmd.service disabled  
lm_sensors.service enabled  
logrotate.service static  
lvm2-lvmetad.service static  
lvm2-lvmpolld.service static  
lvm2-monitor.service static  
[email protected] static  
man-db.service static  
mariadb.service disabled  
[email protected] disabled  
[email protected] static  
[email protected] static  
[email protected] static  
mdmonitor.service static  
mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs.service static  
ModemManager.service enabled  
mssql-server.service disabled  
mysqld.service disabled  
[email protected] disabled  
named.service disabled  
nasd.service disabled  
nbd.service disabled  
[email protected] disabled  
ndctl-monitor.service disabled  
[email protected] disabled  
[email protected] disabled  
netctl-sleep.service disabled  
netctl-wait-online.service disabled  
netctl.service disabled  
[email protected] static  
NetworkManager-dispatcher.service enabled  
NetworkManager-wait-online.service disabled  
NetworkManager.service enabled  
nfs-blkmap.service disabled  
nfs-idmapd.service static  
nfs-mountd.service static  
nfs-server.service disabled  
nfs-utils.service static  
nmb.service disabled  
nscd.service disabled  
ntpd.service enabled  
ntpdate.service disabled  
octopi.service disabled  
[email protected] static  
org.cups.cupsd.service enabled  
ostree-finalize-staged.service static  
ostree-prepare-root.service static  
ostree-remount.service disabled  
paccache.service static  
pacman-init.service disabled  
polkit.service static  
postgresql.service disabled  
[email protected] disabled  
pptpd.service disabled  
privoxy.service enabled  
quotaon.service static  
rescue.service static  
[email protected] disabled  
[email protected] disabled  
[email protected] static  
rpc-gssd.service static  
rpc-statd-notify.service static  
rpc-statd.service static  
rpc-svcgssd.service static  
rpcbind.service disabled  
[email protected] static  
rsyncd.service disabled  
[email protected] static  
rtkit-daemon.service disabled  
samba.service disabled  
[email protected] static  
sensord.service disabled  
[email protected] disabled  
shadow.service static  
smartd.service disabled  
smb.service disabled  
snmpd.service disabled  
snmptrapd.service disabled  
speech-dispatcherd.service disabled  
spice-webdavd.service static  
sshd.service enabled  
[email protected] static  
sshdgenkeys.service static  
sssd-autofs.service indirect  
sssd-ifp.service static  
sssd-kcm.service indirect  
sssd-nss.service indirect  
sssd-pac.service indirect  
sssd-pam.service indirect  
sssd-ssh.service indirect  
sssd-sudo.service indirect  
sssd.service disabled  
svnserve.service disabled  
sysprof2.service static  
sysstat-collect.service static  
sysstat-summary.service static  
sysstat.service disabled  
system-update-cleanup.service static  
systemd-ask-password-console.service static  
systemd-ask-password-wall.service static  
[email protected] static  
systemd-binfmt.service static  
systemd-bless-boot.service static  
systemd-boot-check-no-failures.service disabled  
[email protected] static  
systemd-exit.service static  
systemd-firstboot.service static  
systemd-fsck-root.service enabled-runtime
[email protected] static  
systemd-halt.service static  
[email protected] static  
systemd-hibernate.service static  
systemd-hostnamed.service static  
systemd-hwdb-update.service static  
systemd-hybrid-sleep.service static  
systemd-importd.service static  
systemd-initctl.service static  
systemd-journal-catalog-update.service static  
systemd-journal-flush.service static  
systemd-journal-gatewayd.service indirect  
systemd-journal-remote.service indirect  
systemd-journal-upload.service disabled  
systemd-journald.service static  
systemd-kexec.service static  
systemd-localed.service static  
systemd-logind.service static  
systemd-machine-id-commit.service static  
systemd-machined.service static  
systemd-modules-load.service static  
systemd-networkd-wait-online.service disabled  
systemd-networkd.service disabled  
[email protected] disabled  
systemd-portabled.service static  
systemd-poweroff.service static  
systemd-quotacheck.service static  
systemd-random-seed.service static  
systemd-reboot.service static  
systemd-remount-fs.service enabled-runtime
systemd-resolved.service disabled  
systemd-rfkill.service static  
systemd-suspend-then-hibernate.service static  
systemd-suspend.service static  
systemd-sysctl.service static  
systemd-sysusers.service static  
systemd-time-wait-sync.service disabled  
systemd-timedated.service static  
systemd-timesyncd.service enabled  
systemd-tmpfiles-clean.service static  
systemd-tmpfiles-setup-dev.service static  
systemd-tmpfiles-setup.service static  
systemd-udev-settle.service static  
systemd-udev-trigger.service static  
systemd-udevd.service static  
systemd-update-done.service static  
systemd-update-utmp.service static  
systemd-user-sessions.service static  
systemd-vconsole-setup.service static  
systemd-volatile-root.service static  
talk.service indirect  
[email protected] static  
[email protected] static  
tftpd.service disabled  
tor.service enabled  
udisks.service static  
udisks2.service disabled  
updatedb.service static  
upower.service disabled  
[email protected] static  
usbmuxd.service static  
[email protected] static  
[email protected] static  
uuidd.service indirect  
vboxweb.service disabled  
[email protected] static  
winbind.service disabled  
[email protected] disabled  
[email protected] disabled  
wpa_supplicant.service disabled  
[email protected] disabled  
[email protected] static  
xfs_scrub_all.service static  
[email protected] static  
xinetd.service disabled  
zfs-import-cache.service disabled  
zfs-import-scan.service disabled  
zfs-mount.service disabled  
zfs-share.service disabled  
zfs-zed.service disabled  
[email protected] static  
machine.slice static  
user.slice static  
avahi-daemon.socket disabled  
dbus.socket static  
dm-event.socket static  
git-daemon.socket disabled  
gpsd.socket disabled  
krb5-kpropd.socket disabled  
lircd.socket disabled  
lvm2-lvmetad.socket static  
lvm2-lvmpolld.socket static  
org.cups.cups-lpd.socket disabled  
org.cups.cupsd.socket enabled  
rlogin.socket disabled  
rpcbind.socket disabled  
rsh.socket disabled  
rsyncd.socket disabled  
saned.socket disabled  
sshd.socket disabled  
sssd-autofs.socket disabled  
sssd-kcm.socket disabled  
sssd-nss.socket disabled  
sssd-pac.socket disabled  
sssd-pam-priv.socket disabled  
sssd-pam.socket disabled  
sssd-ssh.socket disabled  
sssd-sudo.socket disabled  
syslog.socket static  
systemd-coredump.socket static  
systemd-initctl.socket static  
systemd-journal-gatewayd.socket disabled  
systemd-journal-remote.socket disabled  
systemd-journald-audit.socket static  
systemd-journald-dev-log.socket static  
systemd-journald.socket static  
systemd-networkd.socket disabled  
systemd-rfkill.socket static  
systemd-udevd-control.socket static  
systemd-udevd-kernel.socket static  
talk.socket disabled  
telnet.socket disabled  
tftpd.socket disabled  
uuidd.socket disabled  
home-swapfile.swap generated  
basic.target static  
bluetooth.target static  
boot-complete.target static  
cryptsetup-pre.target static  
cryptsetup.target static  
ctrl-alt-del.target disabled  
default.target indirect  
emergency.target static  
exit.target disabled  
final.target static  
getty-pre.target static  
getty.target static  
graphical.target static  
halt.target disabled  
hibernate.target static  
hybrid-sleep.target static  
initrd-fs.target static  
initrd-root-device.target static  
initrd-root-fs.target static  
initrd-switch-root.target static  
initrd.target static  
kbrequest.target indirect  
kexec.target disabled  
local-fs-pre.target static  
local-fs.target static  
machines.target disabled  
multi-user.target indirect  
network-online.target static  
network-pre.target static  
network.target static  
nfs-client.target disabled  
nss-lookup.target static  
nss-user-lookup.target static  
paths.target static  
poweroff.target disabled  
printer.target static  
reboot.target disabled  
remote-cryptsetup.target disabled  
remote-fs-pre.target static  
remote-fs.target enabled  
rescue.target indirect  
rpc_pipefs.target static  
rpcbind.target static  
runlevel0.target disabled  
runlevel1.target indirect  
runlevel2.target indirect  
runlevel3.target indirect  
runlevel4.target indirect  
runlevel5.target static  
runlevel6.target disabled  
shutdown.target static  
sigpwr.target static  
sleep.target static  
slices.target static  
smartcard.target static  
sockets.target static  
sound.target static  
suspend-then-hibernate.target static  
suspend.target static  
swap.target static  
sysinit.target static  
system-update-pre.target static  
system-update.target static  
time-sync.target static  
timers.target static  
umount.target static  
zfs-import.target disabled  
zfs.target enabled  
[email protected] disabled  
cnf.timer disabled  
e2scrub_all.timer disabled  
fstrim.timer disabled  
logrotate.timer disabled  
man-db.timer disabled  
[email protected] static  
paccache.timer disabled  
shadow.timer static  
sysstat-collect.timer disabled  
sysstat-summary.timer disabled  
systemd-tmpfiles-clean.timer static  
updatedb.timer masked  
xfs_scrub_all.timer disabled  

Ne vidim nista ovde sto bi pozivalo initdb skriptu, ali sigurno negde jeste u ovima.

Zaboravio sam da naglasim jos jedno moje ogranicenje:
Meni su svi pg-ovi vec godinama unazad na centos-u, a trenutno su na v10.

Nisam pitao, da li se napravi prazan “data” dir?
Nakon boot-a, pre nego sto se mount-uje disk i pokrene PG, ako se ustanovi da se napravio problematican direktorijum, da li si analizirao log-ove?
Bacicu pogled ako vidim nesto u ovom spisku (ali iskreno ne polazem mnogo nade :slight_smile: )
Stvari koje mi padaju na pamet:
[LIST]
[]Mozda se prilikom shutdown-a umount-uje disk, a ostanu PG procesi
[
]Mozda u cron-u, anacron-u, at-u ili nekom drugom servisu tog tipa imas neke poslove koji pokusavaju pre nego sto PG bude osposobljen ili nakon sto bude onesposobljen
[]Mozda u PG postoji neki proces koji zove eksterni rad sa sistemom (copy to program)
[
]Da mount-ujes na drugu lokaciju i postgresql.conf promenis “data_directory” da gleda na tu novu lokaciju. U zavisnosti da li ce problem da se pokaze ponovo na novoj ili staroj lokaciji moze da ukaze da li problem pravi neki PG-ov proces ili mozda postoji neka druga spodoba koja pokusava nesto da radi
[/LIST]

postgres je dizejblovan, tako da nema procesa (mislim), ne bi trebalo. Ovo je od skora pocelo da se pojavljuje, i to sam pre par dana
uopste primetio zato sto naprasno data set nije mogao da se mount-uje. Nepogresivo nesto pravi data dir svaki put, pretpostavljam
prilikom boot-a. Probacu ovo sto si naveo, u nadi da cu otkriti sta pravi taj data dir.
U cron-u i systemd timerima nema nista sumnjivo.
Kad dodjem kuci probacu da premestim data dir pa da vidim sta ce da se desi.

Mozes li dati odgovor na ovo? Ako nije prazan, sta je sadrzaj, tj da li se kreira “sve (ili delimicno) sto treba” za funkcionisanje PG-a?

Ako ne gresim, disejblovan je za automatsko paljenje pri boot-u. To nema veze sa time da se on kasnije upali, radi normalno, pokrene proces gasenja, umount-uje disk, a PG nije zavrsio sa gasenjem, tj neki procesi/upiti ostaju da se izvrsavaju i potencijalno pokusaju da skladiste svoj rezultat.

Ovo pricamo o kucnom ili kakvom racunaru pa je u pitanju db server koji se redovno restartuje? Ako je tako, nisam imao iskustva ni sa takvom situacijom sto se tice dela da je “data” na sporednom disku.

Kad stignem kuci mogu da vidim dal je prazan data dir nakon boot-a.
Procesa nema zato sto je to moja kucna masina, i startujem samo kad testiram nesto. Ali neki pg proces se definitivno startuje
a da ja za to ne znam;)

Napravi prazan data dir i nista vise. Hm.

Jako zanimljivo. Ako je prazan, onda nije greskom vrsena regularna inicijalizacija baze, tj nije initdb (valjda) nego nesto drugo mozda zahteva postojanje direktorijuma jednostavnim “mkdir -p”. Moze neka pomoc biti i vreme kreiranja direktorijuma za pretragu po log-ovima.
Dodatno igranje koje mi pada na pamet kako da utvrdimo da li se dir pravi prilikom paljenja ili prilikom gasenja:
[LIST]
[]ugasiti
[
]upaliti neki live sistem preko diska ili usb-a
[]videti da li postoji data dir
[
]zatim se vratiti na “normalan” sistem
[/LIST]
Moguci scenariji su:
[LIST]
[]ne postoji data dir u live + ne postoji data dir u normalnom
[LIST]
[
]try again
[/LIST]
[]postoji data dir u live
[LIST]
[
]znaci da je nastao prilikom gasenja
[/LIST]
[]ne postoji data dir u live, ali postoji u normalnom
[LIST]
[
]znaci da je nastao prilikom paljenja
[/LIST]
[/LIST]

Ma jednostavno ugasim, sacekam neko vreme, pa upalim. Vreme kreiranja data dira ce otkriti da li je u shutdown ili boot vremenu.

Znaci nesto prilikom boot-a to pravi.

Nisam pametan da kazem ko je kriv…
Ko je owner, ko ima ovlascenja nad direktorijumom? root ili neko treci?
Po vremenu kreiranja juriti po log-ovima da li je iko ista prijavio.
Mozda ici i ekstremno pa brisati PG (naravno backup pre toga) i videti da li ce se i dalje dogadjati.

Da li imas nesto kao “/etc/postgresql/…/postgresql.conf”?
U startu nisam pitao, mozda pomogne u istrazi: koji OS i verzija PG-a?

Nema /etc/post…, Manjaro, Zadnja verzija 11.2.
Vlasnik dira je postgress.

Nego mislim mozda je to neki servis systemd-a koji tako
kreira direktorijume i negde je zakucano da taj data dir
mora postojati. Kazem, to je od skora neka izmena, ranije
nije bilo.

Nasao sam sta je!
systemd kreira tmp direktorijume iz /var/lib/tmpfiles.d
I gle

usr/lib/tmpfiles.d >>> cat postgresql.conf  
d /var/lib/postgres/data 700 postgres postgres
usr/lib/tmpfiles.d >>> pacman -Qo postgresql.conf  
/usr/lib/tmpfiles.d/postgresql.conf is owned by postgresql 11.2-3

Znaci postgres je napusao da se tu pravi tmp dir ;(
Kakav bedak.
Nista jedan rm i resen problem. Bar sam naucio kako da nateram systemd
da pravi direktorijume :wink: