Pozdravna poruka u Konzoli / terminalu

Ako želite da pročitate nešto lepo (rečenicu (misao), ime, izreku ili šta već) kada otvorite Konzolu/terminal i krenete u ,naporan rad’’, možete da postavite pozdravnu poruku.
Otvorite dokument .bashrc u uređivaču teksta:

kate ~/.bashrc

I na kraju dokumenta dodajte sledeću liniju:

echo "PORUKA"

Umesto PORUKA stavite sadržaj koji želite. Na kraju sve to sačuvajte i otvorite Konzolu/terminal. Pozdravna poruka će vam se prikazati u prozoru ,malog crnog’’.