Problem sa apache2 na Mint 13

Jaoj! Instalirala sam samo apache, pomoću ovog tutorijala.

Pre godinu i po dana, kada sam istu stvar radila na Mint 12, nisam imala poteškoća. Sve je savršeno funkcionisalo, sve do sada, kada sam promenila OS, i sve instaliram od početka.

Uglavnom, naizgled sve funkcioniše, ali kada ubacim dokumenta u folder puplic_html, na localhost mi prikazuje samo goluždrav html, odnosno index.html potpuno bez css stilova i java scripti, slika… Dakle, užas! Šta sam zabrljala? Help!

Molim vas samo da me ne pitate da li su putanje u index.html do .css, .js i ostalog ok, jer jesu. :slight_smile:

Ima tu još jedna pojava… Ako dvokliknem samo na index.html, pa mi ga otvori direktno u pregledaču, poštuje .css i .js, ali dalje npr. ne uzima u obzir fontove iz odgovarajućeg direktorijuma (@fontface).

Nadam se da je problem lako rešiv, a da sam ja samo malo ćorava… Slobodno mi se smejte, samo pomagajte prvo! Hvala. :connie_6:

Da li su dozvole kako treba? Napravi da su folderi citljivi za sve sa:

sudo chmod -R o+r public_html

U folderu gde se nalzi public_html folder

Uradih. Ništa se nije promenilo.

Možda bi ovo pmoglo.

Treba videti i da li postoji nesto u apachovim access.log i error.log logu u /var/log/apache2.

error.log

[Wed May 29 13:17:30 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:17:32 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed May 29 13:17:33 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:17:51 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/favicon.ico
[Wed May 29 13:17:51 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/favicon.ico
[Wed May 29 13:23:07 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed May 29 13:23:08 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:27:29 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed May 29 13:27:30 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:29:40 2013] [notice] Graceful restart requested, doing restart
[Wed May 29 13:29:40 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:30:56 2013] [notice] Graceful restart requested, doing restart
[Wed May 29 13:30:56 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:37:15 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed May 29 13:38:21 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) PHP/5.3.10-1ubuntu3.6 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/main.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize_em.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/media-q.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /img/.png denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/jquery-1.4.1.min.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/favicon.ico
[Wed May 29 13:58:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/favicon.ico
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/main.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize_em.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/media-q.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /img/.png denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/jquery-1.4.1.min.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:33 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:34 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/main.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize_em.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/media-q.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /img/.png denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/jquery-1.4.1.min.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:35 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/main.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/normalize_em.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /css/media-q.css denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /img/.png denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/jquery-1.4.1.min.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/
[Wed May 29 13:58:36 2013] [error] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: access to /js/transition.js denied, referer: http://localhost/

access.log

127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:17:51 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 484 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:17:51 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 498 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:17:51 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 498 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:21:12 +0200] "GET /info.php HTTP/1.1" 200 8774 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:21:12 +0200] "GET /info.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 2751 "http://localhost/info.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:21:12 +0200] "GET /info.php?=SUHO8567F54-D428-14d2-A769-00DA302A5F18 HTTP/1.1" 200 3041 "http://localhost/info.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:21:12 +0200] "GET /info.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 2373 "http://localhost/info.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:29:40 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:29:40 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:29:40 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:29:40 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:29:40 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:30:56 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:30:56 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:30:56 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:30:56 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:30:56 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin HTTP/1.1" 301 557 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 200 3354 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/print.css HTTP/1.1" 200 650 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css HTTP/1.1" 200 6141 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 529 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/js/functions.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 9400 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 9849 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 27229 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/favicon.ico HTTP/1.1" 200 19199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&lang=en&collation_connection=utf8_general_ci&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=3988383895 HTTP/1.1" 200 9390 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:13 +0200] "GET /phpmyadmin/js/messages.php?lang=en&db=&collation_connection=utf8_general_ci&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 5331 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/js/update-location.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 711 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/logo_right.png HTTP/1.1" 200 5049 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_help.png HTTP/1.1" 200 1022 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/input_bg.gif HTTP/1.1" 200 452 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&lang=en&collation_connection=utf8_general_ci&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=3988383895" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:14 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_notice.png HTTP/1.1" 200 910 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&lang=en&collation_connection=utf8_general_ci&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=3988383895" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:23 +0200] "POST /phpmyadmin/index.php HTTP/1.1" 302 754 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:23 +0200] "GET /phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 1704 "http://localhost/phpmyadmin/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:23 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 212 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:23 +0200] "GET /phpmyadmin/js/update-location.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 210 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:23 +0200] "GET /phpmyadmin/js/common.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 1787 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:24 +0200] "GET /phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 2065 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:24 +0200] "GET /phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 7406 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:24 +0200] "GET /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978 HTTP/1.1" 200 2023 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/navigation.js HTTP/1.1" 200 1310 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/functions.js HTTP/1.1" 200 9401 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js HTTP/1.1" 200 27228 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/logo_left.png HTTP/1.1" 200 2567 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_home.png HTTP/1.1" 200 1041 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_selboard.png HTTP/1.1" 200 990 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docs.png HTTP/1.1" 200 1023 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sqlhelp.png HTTP/1.1" 200 807 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_loggoff.png HTTP/1.1" 200 979 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_reload.png HTTP/1.1" 200 844 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 210 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 212 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/update-location.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 210 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery.sprintf.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 839 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/functions.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 211 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 211 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-ui-1.8.custom.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 200 48809 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978 HTTP/1.1" 200 9390 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/js/messages.php?lang=en&db=&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 5331 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_db.png HTTP/1.1" 200 681 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sql.png HTTP/1.1" 200 1039 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_status.png HTTP/1.1" 200 964 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_process.png HTTP/1.1" 200 803 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_host.png HTTP/1.1" 200 958 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_rights.png HTTP/1.1" 200 824 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_asci.png HTTP/1.1" 200 499 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_export.png HTTP/1.1" 200 900 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_engine.png HTTP/1.1" 200 759 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_import.png HTTP/1.1" 200 880 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_vars.png HTTP/1.1" 200 833 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_replication.png HTTP/1.1" 200 738 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblops.png HTTP/1.1" 200 842 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_sync.png HTTP/1.1" 200 798 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/window-new.png HTTP/1.1" 200 766 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/left_nav_bg.png HTTP/1.1" 200 505 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:25 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/database.png HTTP/1.1" 200 681 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/tab_bg.png HTTP/1.1" 200 450 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_passwd.png HTTP/1.1" 200 671 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_lang.png HTTP/1.1" 200 974 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_theme.png HTTP/1.1" 200 1092 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_more.png HTTP/1.1" 200 441 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:32 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 126 "-" "Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:31:35 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/tab_hover_bg.png HTTP/1.1" 200 1571 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 6286 "http://localhost/phpmyadmin/main.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 210 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 212 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/js/update-location.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 210 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/js/functions.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 211 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js?ts=1329568005 HTTP/1.1" 304 211 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_asc.png HTTP/1.1" 200 491 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/arrow_ltr.png HTTP/1.1" 200 432 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:07 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_deltbl.png HTTP/1.1" 200 923 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:08 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_newdb.png HTTP/1.1" 200 936 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:08 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_dbstatistics.png HTTP/1.1" 200 832 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:13 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/marked_bg.png HTTP/1.1" 200 484 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:25 +0200] "POST /phpmyadmin/db_create.php HTTP/1.1" 200 2773 "http://localhost/phpmyadmin/server_databases.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_success.png HTTP/1.1" 200 772 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?server=1&token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=right&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d HTTP/1.1" 200 2079 "http://localhost/phpmyadmin/index.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js HTTP/1.1" 304 213 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/js/navigation.js HTTP/1.1" 304 211 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/js/functions.js HTTP/1.1" 304 212 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978 HTTP/1.1" 200 2023 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/left_nav_bg.png HTTP/1.1" 304 186 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/logo_left.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_home.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_loggoff.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_selboard.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docs.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sqlhelp.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_reload.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/navigation.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:32:26 +0200] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/database.png HTTP/1.1" 304 187 "http://localhost/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php?token=286d66596f280eb82011913b53b5508d&js_frame=left&nocache=5358210978" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:30 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 979 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /css/main.css HTTP/1.1" 403 500 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /css/normalize.css HTTP/1.1" 403 505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /css/normalize_em.css HTTP/1.1" 403 507 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /css/media-q.css HTTP/1.1" 403 503 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /img/.png HTTP/1.1" 403 499 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /js/jquery-1.4.1.min.js HTTP/1.1" 403 511 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 498 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:31 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 498 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET / HTTP/1.1" 304 210 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /css/main.css HTTP/1.1" 403 500 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /css/normalize.css HTTP/1.1" 403 505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /css/normalize_em.css HTTP/1.1" 403 507 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /css/media-q.css HTTP/1.1" 403 503 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /img/.png HTTP/1.1" 403 499 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /js/jquery-1.4.1.min.js HTTP/1.1" 403 511 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:33 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:34 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 304 210 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /css/main.css HTTP/1.1" 403 500 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /css/normalize.css HTTP/1.1" 403 505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /css/normalize_em.css HTTP/1.1" 403 507 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /css/media-q.css HTTP/1.1" 403 503 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /img/.png HTTP/1.1" 403 499 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /js/jquery-1.4.1.min.js HTTP/1.1" 403 511 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:35 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET / HTTP/1.1" 304 210 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /css/main.css HTTP/1.1" 403 500 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /css/normalize.css HTTP/1.1" 403 505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /css/normalize_em.css HTTP/1.1" 403 507 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /css/media-q.css HTTP/1.1" 403 503 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /img/.png HTTP/1.1" 403 499 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /js/jquery-1.4.1.min.js HTTP/1.1" 403 511 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
127.0.0.1 - - [29/May/2013:13:58:36 +0200] "GET /js/transition.js HTTP/1.1" 403 504 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"

Ima li neko ideju šta dalje da uradim?

Web server ocigledno ne moze da stigne do fajlova (Permission denied: access to…). Mozda postoji problem s dozvolama i na direktorijumima.
Ako se “css” i “js” folderi nalaze u folderu “public_html”, onda bi komanda:

sudo chmod -R a+rX public_html

trebalo da resi problem (X je veliko).
Ako ne resi, daj nam izlaz komandi: ls -l putanja_do/css/normalize.css ls -ld putanja_do/css/
kako bi videli dozvole na tom fajlu i “css” folderu.

Sve se nalazi u var/www, još uvek. Odnosno, ovo mi je reinstalacija, ne znam koja već po redu, pa nisam ovog puta ništa ni šetala dalje iz www, smorena sam uveliko.

Pošto si spomenuo dozvole… Ušla sam u www kao administrator i promenila dozvole na svakom folderu u preferencama… Jupi, sada radi! Hvala ti puno.