Problemi sa Genius messenger e310 webcam

da ne otvaram novu temu ima li kakve nade da radi genius messenger e 310

evo ispis komande lsusb

[email protected] ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 04f3:0234 Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 003: ID 040b:2000 Weltrend Semiconductor
Bus 005 Device 002: ID 0e5e:6622 Conwise Technology Co., Ltd. CW6622
Bus 005 Device 003: ID 093a:2624 Pixart Imaging, Inc. Webcam
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Ubuduće slobodno otvori novu temu, preglednije i lakše je za pomoć i snalaženje.


Prvo instaliraj hwinfo ( mislim da u MIntu već postoji, onda probaj samo donju komandu )

sudo apt-get install hwinfo

koji je izlaz komande

hwinfo --usb

Sudeci po ID-u kamera bi trebalo da radi sa gspca drajverom (List of the webcams known by gspca - pac7302 093a:2624 PAC7302).
Daj izlaz komande

lsmod |grep gspca

[email protected] ~ $ lsmod |grep gspca
gspca_pac7302 13323 0
gspca_main 27626 1 gspca_pac7302
videodev 95841 1 gspca_main

Koji program je ne vidi, chese, skype ili nešto treće!?

cheese radi al na skajpu nista

Instaliraj sledeće pakete,

sudo apt-get install libv4l-0 libv4l-0:i386 libv4lconvert0 libv4lconvert0:i386

ako već postoje ili nakon instalacije,

sudo gedit /usr/share/applications/skype.desktop

liniju

Exec=skype

zamjeni ovom

Exec=bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so skype'