Root zaključavanje ne radi

Pokusao sam da zakljucam folder kao root ali on se i dalje otvara kao da nije zakljucan. U cemu je problem? Sistem: Mint 19 Mate.

@Supergull
Dozvole za taj folder verovatno pripadaju običnom korisniku…ako želiš da ih promeniš tako da pripadaju root, to moraš da odradiš kroz komandu chown

man chown

Nije pomoglo. Evo kako izgledaju dozvole za folder.

Nasao sam kako treba da bude. Pod Group i Others, Folder access treba da se namesti da pise None. Nije tako bilo pre, bilo je dovoljno da se Owner stavi pod Root i da se tako zakljuca folder.

Najjednostavnije (i najsigurnije) jeste preko konzole:

chmod 0000 ime_fajla.txt - ovo stavlja dozvole na sam fajl
chown root:root ime_fajla.txt - menja vlasnika/pristup/gledanje/izmena samo na root i root grupu.

Bilo ko ko nije root i nije u root grupi ne može da vidi, izmeni, obriše fajl/folder…