Rsync exclude ne radi sa putanjama

Molim za pomoć

Opet posle ko zna koliko vremena hoću da sinhronizujm dva foldera ali sa izuzetkom jednog fajla i jednog foldera. Ako stavim samo ime fajla i ime foldera onda primenjuje to na sve foldere. Ako stavim putanju, svejedno celu ili relativnu, pregazi sve bez izuzetka. Kao da exclude radi u regularnim izrazima. Na internetu vidim da ljudi imaju isti problem. Da nije neko od vas više sa ovim u poslu pa zna?

Evo primera:

	rsync -av --progress  \
	--exclude 'configuration.php'  \
	--exclude '.well-known'  \
	--delete  \
	www/"$SRC_DIR"/public_html/  \
	www/"$DEST_DIR"/public_html