Sajtovi sa Debian tematikom

Adrese koje treba povremeno posetiti. Dopisivanje poželjno… :wink:

http://www.debian-administration.org/

http://www.debianadmin.com/

http://www.debiantutorials.com/

http://planet.debian.org/

http://www.debianhelp.co.uk/

http://www.debuntu.org/

http://www.debian-tutorials.com/

http://pkg-kde.alioth.debian.org/

hvala…

Jeste da je sajt na nemačkom, ali mogu uputstva da posluže kao copy/paste.

https://www.21x9.org/tag/debian/

Hvala! Interesantno.

http://dontsurfinthenude.blogspot.com/

Pogledati pod Labels, ima mnogo postova u vezi Debiana.

http://fonts.debian.net/

^^
Ozbiljna kompilacija :slight_smile:

Jedan prilično aktivan Debian korisnik. Na blogu se mogu pronaći razna detaljna uputstva.

http://verahill.blogspot.com/

:connie_boy_cleanglasses:

https://d.stavrovski.net/blog/tag/debian/

http://jehurst.wordpress.com/category/computers/

Čovek je napisao serijal od osam delova, iz svog ugla:

[SIZE=14px]Debian: Try It; You’ll Like It[/SIZE]

http://jehurst.wordpress.com/2013/11/27/debian-try-it-youll-like-it-1/