Skype na 64bitni sistem

Ako imate problema da pokrenete skype na 64bitnom sistemu i prikazuje vam grešku

[email protected] ~ $ skype skype: error while loading shared libraries: libXss.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Pratite sledeće korake. Prvo treba ukloniti postojeću instalaciju skype-a

sudo apt-get remove skype

I instalirati 32bitnu verziju

sudo apt-get install skype:i386

Problem je u tome što libXss.so ne postoji u 64bitnoj verziji.

Toliko :wink: