Uklanjanje starih kernela

Prilikom nadogradnje kernela kroz ažuriranje sistema stari kerneli ostaju i dalje u sistemu, a u GRUB2-u vam se pojavljuje opcija PREVIOUS VERSIONS koja Vam omogućuje pokretanje sistema sa starim kernelom. Ta opcija može da se isključi, ali stari kerneli i dalje ostaju. Ako ne želite da se oni gomilaju možete ih ukloniti. Evo uputstva:

1- Obavezno startujte sistem sa najnovijim kernelom. Da li ste tako uradili, možete proveriti komandom:

uname -r

Trebalo bi da se ispiše najnovija verzija kernela.

2- Nakon toga, treba da proverite koje sve verzije imate instalirane na računaru:

dpkg -l | grep linux-image

3- Nakon provere ostaje samo da uklonite sve neželjene kernele:

sudo apt-get purge linux-image-XXX

…gde je XXX verzija kernela koju želite da uklonite. Ako ih ima više, samo pored linux-image-XXX dodajete druge:

sudo apt-get purge linux-image-XXX linux-image-YYY linux-image-ZZZ

NAPOMENA:
Umesto XXX ne pišete samo broj verzije kernela, nego sve što stoji iza linux-image-

uname -r 3.2.1-030201-generic-pae

dpkg -l | grep linux-image ii linux-image-2.6.38-11-generic 2.6.38-11.50 Linux kernel image for version 2.6.38 on x86/x86_64 ii linux-image-2.6.38-12-generic 2.6.38-12.51 Linux kernel image for version 2.6.38 on x86/x86_64 ii linux-image-2.6.38-13-generic 2.6.38-13.54 Linux kernel image for version 2.6.38 on x86/x86_64 ii linux-image-2.6.38-13-generic-ck 2.6.38-13.530~ppa1 Linux kernel image for version 2.6.38 on x86/x86_64 ii linux-image-2.6.38-8-generic 2.6.38-8.42 Linux kernel image for version 2.6.38 on x86/x86_64 ii linux-image-3.1.0-030100-generic 3.1.0-030100.201110241006 Linux kernel image for version 3.1.0 on x86/x86_64 ii linux-image-3.2.0-030200-generic 3.2.0-030200.201201042035 Linux kernel image for version 3.2.0 on x86/x86_64 ii linux-image-3.2.0-030200-generic-pae 3.2.0-030200.201201042035 Linux kernel image for version 3.2.0 on x86 ii linux-image-3.2.1-030201-generic 3.2.1-030201.201201121644 Linux kernel image for version 3.2.1 on x86/x86_64 ii linux-image-3.2.1-030201-generic-pae 3.2.1-030201.201201121644 Linux kernel image for version 3.2.1 on x86 ii linux-image-generic 2.6.38.13.28 Generic Linux kernel image ii linux-image-generic-ck 2.6.38.13.280~ppa1 Generic Linux kernel image

Код мене се то накотило :slight_smile: :wink:

Pa da, ti si samo ažurirao :wink:
Ja, posle ažuriranja/kompajliranja kernela, ostavim stari kernel nekoliko dana (ukoliko novi nešto zeza, da ga vratim), a ako se novi pokaže onda brišem stari/stare…

Taman sam hteo da naglasim da bi koji dan trebalo sačuvati barem jedan stari. Meni se desilo da sam ažurirao novi, sve je radilo, očistim stare, restartujem i ne radi wireless…

To mi se desilo samo na LMDE da sam imao instaliran kernel sa mainline-a, inače volim da sam kompajliram kernel. Uvek radim samo stabilna izdanja. Naravno kad se nagomila i ja ih brišem.
Još jednom :wink: