VICE pod AmigaOS 4 i drugi emulatori

http://anticusa.wordpress.com/2012/07/30/amigaone-x1000-blog-c64-emulation-on-amigaos-4/

Setovanja za VICE i DOSBox su manje vise univerzalna … a Hatari i Spectrum emulatori postoje za x86 naravno