wget sa proxy-em

Ako dosta koristite komandnu liniju, pa još i sadržaj sa interneta preuzimate na taj način, možda nije loše da i tu koristite proxy. Potrebno je uraditi sledeće:

http_proxy="http://192.168.0.1:8080" wget http://SAJT/FAJL

ili

export http_proxy=http://192.168.0.1:8080/ wget http://SAJT/FAJL

Razlika je u tome što će druga komanda (tačnije dve komande) da zapamti proxy tokom tekuće sesije, tako da za svako naredno preuzimanje ne morate da navodite http_proxy varijabilu.

Ako želite da http_proxy varijabila bude upamćena i da važi ze sve naredne pokrenute sesije (dakle, i posle restarta) unesite liniju:

export http_proxy=http://192.168.0.1:8080/

u ~/.bashrc fajl.

Koliko je pouzdano ovo da se radi iz komandne linije? Mislim da je je ovo odlično da imaš već unapred nameštene proxy adrese…

Korisna stvar :slight_smile: