Wheezy i LibreOffice 4

Pošto je libreoffice 4 u backports repou to je krajnje jednostavno :), Sve radimo kao privilegovani korisnik (su ili sudo), dodajemo novi repo na primer sledeću liniju u /etc/apt/sources.list

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy-backports main non-free contrib

Posle svakog dodavanja repoa naravno ide i:

apt-get update

I na kraju instalacija libreoffice iz backports repoa:

apt-get -t wheezy-backports install libreoffice

[ATTACH]1530.IPB[/ATTACH]