Xfdashboard

Ovo je zanimljiva alatka. Nešto kao Gnome komandna tabla za XFCE.
Xfdashboard
Nije u repoima pa sam je kompajlirao. Ovo je verzija 0.4.2 stable a postoji i novija 0.5.92
xfdashboard quick’n’dirty guide
Sami podešavate način na koji se pokreće. Na primer, prečica na tastaturi koja pokreće xfdashboard se podešava iz XFCE podešavanja (Settings → Keyboard). Komanda xfdashboard -t i kombinacija tastera po želji. Mada, može da se aktivira i iz levog gornjeg ugla ekrana pomoću “brightside” aplikacije.

sudo apt install brightside -y

Kada se instalira, podešavanja nećete naći u meniju već se pokreću iz terminala

brightside-properties

Komanda, koja pokreće Xfdashboard tako što se pozicionira pokazivač miša u jedan od uglova, u brightside podešavanjima, podesi se na xfdashboard -t
Pxn2nfq.jpg
Ovako se dashboard isključuje na isti način. U suprotnom ako unesete samo “xfdashboard” morate da pritisnete taster “Escape” da bi se aplikacija deaktivirala.
Za autostart tj. pokretanje brightside aplikacije prilikom pokretanja XFCE desktopa potrebno je dodati “brightside” (brightside a ne brightside-properties) na listu autostart aplikacija u podešavanjima Settings Session and Startup → Application Autostart.
Takođe, da bi se što brže pokretao xfdashboard, preporučljivo je da se xfdashboard pokreće sa podizanjem sistema kao daemon. U uputstvu piše da je komanda xfdashboard –daemon. Proverio sam i utvrdio da nije tako. Bar za ovu verziju, 0.4.2.

[CODE]$ xfdashboard --help
Usage:
xfdashboard [OPTION…] - A Gnome Shell like dashboard for Xfce4

Help Options:
-h, --help Show help options
–help-all Show all help options
–help-gtk Show GTK+ Options
–help-clutter Show Clutter Options

Application Options:
-d, --daemonize Fork to background
-q, --quit Quit running instance
-r, --restart Restart running instance
-t, --toggle Toggles suspend/resume state if running instance was started in daemon mode otherwise it quits running non-daemon instance
–display=DISPLAY X display to use
–clutter-display=DISPLAY X display to use
–screen=SCREEN X screen to use
[/CODE]
Ono što radi je sledeća komanda.

xfdashboard --daemonize

dIWTFAF.jpg
TDDipIA.jpg
Jedini problem sa Xfdashboard na TRIOSu je u podešavanjima na opciji “Enable workaround for minimized windows”. Kada sam uključio ovu opciju aplikacija je počela nepredvidivo da se se ponaša. Ne preporučujem da to bude uključeno, inače, po defaultu je isključeno.
5xClfw7.jpg

Malo žongliranja da bi se ubacilo u naš repo :slight_smile:

Verzija xfdashboard 0.5.92 za build zahteva libxfce4ui-2-dev, kojeg nema u jessie, samo u stretch/sid…zato sam prekompajlirao potrebne pakete iz testinga, otvorio novu komponentu xfce(*) u mia repou, i ubacio ih tamo. Nakon toga, spakovao sam xfdashboard, njega ubacio u istu komponentu, i sada može da se instalira normalno iz repoa.
Index of /trios/mia/pool/xfce/

U /etc/apt/sources.list.d/trios.list treba dodati xfce na kraj linije:

deb http://mirror.org.rs/trios/mia/ mia main sysdfree zfs eudev xfce

Posle toga, potrebno je samo klasično:

apt update && apt install xfdashboard

(*) Nova komponenta je tu zbog testiranja, a da se ne bi remetili ostali koji koriste TRIOS…ako sve bude u redu što se tiče testiranja, brisaćemo dodatnu komponentu i prebaciti pakete u main komponentu

Dopuna:
Autostart radi, demon se pokreće normalno…takođe, brightside nije potreban, xfdashboard plugin za pokretanje postoji i takođe radi:
Screenshot - 04262016 - 01:05:39 AM.png Screenshot - 04262016 - 01:05:05 AM.png Screenshot from 2016-04-26 00:57:43.png

:up: Odlično. Nova verzija je mnogo bolja, ne vidim nikakve greške na xfce-u. Podrška za pluginove i automatsko pokretanje iz ugla ekrana olakšavaju stvari. Još i gtk 3 ispod haube libxfce4ui-2-dev. :slight_smile:
50 MB memorije “troši” ali izgleda i više kad se otvori više aplikacija. Hm, smanjuje se čim se zatvore aplikacije. Dobro, znači da čisti screenshotove :rofl:

Dragan je dodao “Xfce Panel Switch” aplikaciju u xfce komponentu za testiranje koja omogućava da promenite izgled vašeg Xfce panela pomoću šema.
Qk8RqWH.jpg

Postoi nekoliko predefinisanih šema ali možete da ih sačuvate, uvozite i izvozite.
G9Qfcqb.jpg

woSBsLQ.jpg

Y21ymcZ.jpg

Ov4qePc.jpg
Nije baš savršeno ali može da posluži kao osnova za dalju doradu. Ono što je dobro je da šema može da se izveze i da se kasnije uveze. Korisno kada hoćete da reinstalirate sistem jer možete da uvezete na novu instalaciju i uštedite vreme potrebno za izmenu, dodavanje appleta, prečica…
A možete i da podelite šemu tj. konfiguraciju sa prijateljima.

Ono što prvo treba uraditi je da se sačuva već postojeća konfiguracija. Kliknite na save dugme i upišite TRIOS da bi mogli da se vratite na default izgled.

Nedostaci ove aplikacije su:
Ponekada ne vraća izgled na default TRIOS izgled. Ako primenite “GNOME 2” šemu i vratite se na TRIOS videćete da se dugme Places ne vraća na prethodni položaj. Ako promenite na “Xubuntu Modern” pa na TRIOS sve je u redu.
Ne vraća podešavanje transparentnosti panela.

Bagove možete prijaviti ovde:
1.0.4 : Series 1.0 : Xfce Panel Switch

Ako želite da testirate:

Ako ste već dodali xfce komponentu u /etc/apt/sources.list.d/trios.list:

apt update && apt install xfpanel-switch

Ako niste:
U /etc/apt/sources.list.d/trios.list treba dodati xfce na kraj linije:

deb http://mirror.org.rs/trios/mia/ mia main sysdfree zfs eudev xfce

Posle toga, potrebno je samo klasično:

apt update && apt install xfpanel-switch